ΛΑΧΕΙΑ ΕΛΠΙΣ - ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ


Μία από τις παλαιότερες και γνωστότερες επιχειρήσεις με αντικείμενο την χοντρική και λιανική πώληση λαχείων. Το αντικείμενο της επιχείρησης συνδέεται άμεσα με την ιστορία των ελληνικών κρατικών λαχείων, με αφετηρία το 1929, χρονιά κατά την οποία ιδρύεται με Νομοθετικό Διάταγμα η «Υπηρεσία του Λαχείου» υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών και Ναυτικών και επανακυκλοφορεί το «Λαχείον του Στόλου και των Αρχαιοτήτων της Ελλάδος» σε δύο διαφορετικές μορφές.
Το Δεκέμβριο του 1958, με την ίδρυση του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ), το πρακτορείο βρίσκεται μεταξύ των πρώτων συνεργατών της εταιρείας.
Από πελάτες, ανώνυμοι και επώνυμοι, είναι όλοι εκεί. Άνθρωποι του θεάματος, της πολιτικής, δημοσιογράφοι και πολλοί άλλοι δοκίμαζαν εκεί αρκετά συχνά την τύχη τους.

No comments

Powered by Blogger.